Relaterte artikler

Christmas Danceblast 2016 er avlyst!

Vi må dessverre meddele at Christmas Danceblast er avlyst. Det var alt for få påmeldte deltakere og det ville ikke vært økonomisk forsvarlig å gjennomføre arrangementet.

Vi beklager til de som har meldt seg på, og gledet seg til Christmas Danceblast. Vi i arrangementskomiteen skal ha en evaluering, og ta lærdom i forhold til fremtidige arrangementer.

Initiativet til Christmas Danceblast ble tatt etter at flere har meldt fra at de savner Sommerkongressen. Vi ønsket derfor et lignende arrangement med “ny innpakning” og et enda større og mer variert program.

Vi mener fortsatt at en kongress som gir inspirasjon og faglig påfyll til ledere, trenere og dansere i Norges Danseforbund vil være verdifullt. Vi vil derfor gjøre en grundig undersøkelse på om et slikt arrangement er ønskelig, og hva som skal til for å få med mange deltakere.

Påmeldte deltakere vil naturligvis få tilbakebetalt deltakeravgiften snarest.