Relaterte artikler

Dansefest for førstegangstartende på FDJ 9

Seksjonen i freestyle/discojazz & IDO- grener introduserer breddetiltak i forbindelse med FDJ9 – MYSTIC DANCE.

Vi har stor tro på målrettede tiltak som gir barn og foreldre en positiv inngang i dansemiljøet utover et enkelt sesongkurs i dans.

Det er viktig med tiltak for å få opp rekrutteringen og sikre at de danserne som nylig har startet sin dansekarriere fortsetter også etter at kurset er slutt.

For å beholde dansere i en tidlig fase er det positivt at de får bli med på konkurranser skaper samhold og vekker foreldres engasjement.

Konkurranser er en svært viktig rekrutteringsarena innen freestyle & IDO-grener. Vi ønsker å hjelpe alle klubber i ND som har nye dansere til å oppleve hva konkurranser er, slik at vi ufarliggjør og senker terskelen for deltakelse. Samtidig må vi få motiverte og engasjerte foreldre, og en av virkemidlene for dette er å få de med på konkurransene.

Seksjonen har besluttet at fra og med FDJ9 vil ALLE førstegangsstartende kunne starte gratis i singel og Slow enkeltstart, ikke team eller dobbel. Vi vil at så mange barn som overhode mulig skal kunne få være med å oppleve hvilken fest disse konkurransene er.

En forutsetning er at man har betalt medlemskap i klubben man stiller for og at klubben er medlem av Norges Danseforbund.
Definisjonen på førstegangstartene er at man aldri tidligere har deltatt på freestylekonkurranser i ND’s regi.

All påmelding skjer via www.deltager.no.
Det vil ikke være anledning til etteranmelding i hallen for denne kategorien danserne.
Etteranmelding i hallen vil ikke være gratis.

Det vil bli gjennomført stikkprøver på at de som er påmeldt som førstegangsstartende ikke har deltatt tidligere. Brudd på denne forutsetningen vil kunne innebære startnekt.

Vi håper at klubben ser på dette som er godt tiltak til økt rekrutteringen og flere dansere på videregående kurs.
Basert på erfaringene vi får fra FDJ9 vil vi vurdere om ordningen skal videreføres.

Med vennlig hilsen

Seksjonsstyret i freestyle/discojazz & IDO- grener