Dommer

Denne siden er for deg som er dommer eller som ønsker å bli dommer. Her vil du finne all nødvendig informasjon om dommergjerningen i regi av Norges Danseforbund.

Kvalifiserte dommere er en viktig og avgjørende ressurs for utviklingen av danseidretten i Norge. Norges Danseforbund jobber kontinuerlig for å utvikle en kvalitetssikker utdanning i samtlige seksjoner og grener. En av tiltakene forbundet har iverksatt for ivareta nettopp dette er å kreve at samtlige trener og dommere må lese og signere “Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund”. Retningslinjene skal sørge for å opprettholde integritet, kompetanse og effektivitet for dommerpanelene i sin helhet. Bestemmelsene skal hjelpe dommerne å etablere en nødvendig standard for utførelse av dommerrollen ved å gi alle den samme trygghet og nødvendig kunnskap om hvordan man forholder seg som en dommer i regi av ND. Den enkelte dommer må forsikre seg om at alle dansere blir bedømt ut i fra sine prestasjoner uten at man er partisk eller føler man dømmer under tvang. Bestemmelsene gjelder derfor under alle konkurranser uansett nivå, og den enkelte dommer er personlig ansvarlig for å etterleve disse i samsvar med NDs verdigrunnlag og lover.

 

Krav:

For å bli lisensiert dommer (uansett gren og nivå) må følgende være godkjent:

  • Godkjent og bestått utdanning i gitt gren
  • Betalt dommerlisens for inneværende år.
  • Må delta på dommerseminar i valgt gren minimum hvert 2. år.
  • Lest og signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund».

 

IMG_0010