Lisens og forsikring

Norges Danseforbunds høyeste organ, forbundstinget, vedtok den 17.januar 2015 at det skal innføres trener-, dommer-, konkurranse- og grunnlisens i forbundet.

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Dette er en forsikring som dekkes og betales av NIF. Les mer her

Norges Danseforbund ønsker at alle våre medlemmer skal ha den samme sikkerheten. Derfor legges det inn en forsikring i grunnlisensen, som skal sørge for at våre utøvere får den hjelpen de trenger, uansett alder og nivå. Forsikringen vi tilbyr skal ikke være en vanlig ulykkesforsikring, men en forsikring tilpasset vår idrett. Denne gjelder da fra 13 år.

Gjennom lisensen ønsker vi også å tilby danserne våre fordeler, og rabatter på reiser, hotell, utstyr og lignende. Vi vil jobbe aktivt mot eksisterende- og andre potensielle samarbeidspartnere, slik at medlemmene våre kan få mest mulig ut av lisensordningen.

Lisensordningen vil også lette medlemsregistrering- og medlemshåndtering for våre klubber. Gjennom idrettens systemer vil man få god oversikt over medlemsmassen, og det vil bli lettere å håndtere inn- og utmeldinger, samt påmelding til konkurranser og andre aktiviteter.

Hvilken lisens?

For deg som forelder er det to typer lisenser du må forholde deg til

 1. Grunnlisens
 2. Konkurranselisens

Hvis ditt barn ikke konkurrerer så vil grunnlisens være tilstrekkelig. Det du som forelder må vurdere er om ditt barn bør ha en utvidet grunnlisens. Konkurranselisens må innløses hvis dit barn ønsker å konkurrere fast.

Grunnlisens

Lisensen gjelder for alle utøvere i forbundet fra 13 år og oppover.

Innhold:

 • Idrettsforsikring
 • Forbundets rabatter på hotell, leiebiler, treningsklær m.m.
 • Sportspriser på fly, inkludert ekstra bagasje

Pris: kr 100,-
Utvidet grunnlisens: kr 350,-
Utvidet grunnlisens gir de samme fordelene som en konkurranselisens i forhold til hjelp og behandling, men man kan ikke konkurrere.

Lisensen er gyldig fra da den blir betalt og ut inneværende år.

Konkurranselisens

Lisensen gjelder for alle som konkurrerer i forbundet, samt de som ønsker tilgang til idrettens skadetelefon og behandlingsnettverk.

Innhold:

 • Mulighet til å delta på NDs konkurranser og arrangementer
 • Idrettsforsikring som er tilpasset dansere med blant annet følgende innhold:
  • Idrettsbehandling av spesialister på idrettskader (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut)
  • Belastningslidelser
  • Spiseforstyrrelser
  • Operasjon
  • Tannskader
  • Reiseutgifter
 • Tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk
 • Tilgang til idrettens skadetelefon (telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Har som formål å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet)
 • Tilgang til Idrettens legevakt (etableres i Oslo)
 • Forbundets rabatter på hotell, leiebil, treningsklær m.m.
 • Sportspriser på fly, inkludert ekstra bagasje
 • Lisenskort

Prisstruktur:

 • Fra 13 år og oppover: kr 400,-
 • Konkurransedansere 11-12 år: kr 100,-
 • Under 11 år: gratis
 • Førstegangsstartende: gratis
 • Engangslisens: kr 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på et fåtalls konkurranser i året. Den gir startberettigelse i den aktuelle konkurransen man melder seg på i, men man er ikke dekket av forsikringsordningen).

Lisensen er gyldig fra da den blir betalt og ut inneværende år.

Hvordan betale?

Norges Danseforbund bruker idrettens elektroniske systemer og betaling vil derfor foregå på nett.Det er tre måter å betale på.

 1. Klubben betaler lisensen for deg. Da trenger du ikke å tenke på det som står videre, da alt er fikset. Linsensbeviset finner du da inne på din provil i www.minidrett.no under “Lisenser”
 2. Jeg skal betale min egen lisens
 3. Jeg er foresatt og skal betale lisens for mitt barn eller andre

Ta kontakt med din klubb for å høre hvilken praksis de har.

Jeg er foresatt og skal betale for mitt barn eller andre:

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk på “Legg til familie”, deretter “Nytt familiemedlem”
 3. Fyll ut informasjonen og trykk deretter lagre
 4. Du skal nå ha fått opp navnet på ditt barn ved siden av ditt navn. Her kan du vedlikeholde dataene på ditt barn, samt betale for lisenser og avgifter.
 5. Trykk på ditt barns profil og trykk deretter lisenser
 6. Velg relevant lisens for ditt barn og legg til i handlekurv
 7. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen

Jeg har gjort som beskrevet over, men får ikke opp en lisens under lisenser:
Det er to mulige årsaker til at man ikke får opp lisensen:

 1. Klubben har enda ikke lagt til konkurranselisens på deg/ditt barn
 2. Du eller ditt barn har flere profiler i www.sportsadmin.no, og du eller ditt barn har ikke fått tilknyttet lisens til riktig profil

Dere må først ta kontakt med klubben å få bekreftet at de har lagt til lisens på deg eller ditt barn. Hvis klubben har gjort dette så må dere ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i Norges Danseforbund, Henriette@danseforbundet.no. Toppidrettsansvarlig må da slå sammen duplikatene til en profil, slik at dere får tilgang til lisensen via www.minidrett.no

Nøl ikke med å ta kontakt hvis det skulle være noen spørsmål!