Utviklingshemmede

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha et tilbud for utviklingshemmede.

I prinsippet er det ingen forskjell på nybegynneropplæring av utviklingshemmede og funksjonsfriske. Noen tips til hvordan man tilrettelegger danseundervisningen kan allikevel være godt å ha med seg:

  • Det er viktig å ha god tid. Utviklingshemmede trenger ofte litt lengre tid til å forstå og mestre.
  • Kan ha vanskeligheter med å ta i mot store mengder muntlig informasjon. “Vis mer- prat mindre” er ofte et godt prinsipp!
  • Bruk gode øvingsbilder, hermeøvelser og føring av bevegelser.
  • Viktig at treneren legger vekt på lystbetont og lekpreget aktivitet.
  • Vær raus med positive tilbakemeldinger og skryt!
  • Sett grenser! Avklar hva som er akseptabel oppførsel med foresatte dersom dette blir et problem.

 

Trenerkurs- “The feel good way”

Vi har et årlig trenerkurs med Signe Naessing som er skaperen av “The feel good way”. Dette er en metode som på en enkel måte lærer deg å tilrettelegge for dans og bevegelsesglede for utviklingshemmede.

– The Feel Good Way er basert på at gleden av bevegelse er mye viktigere enn evnen til å følge en koreografi.

– Metoden det undervises i er en blanding av funksjonelle bevegelser, og bevegelser som føles bra for kroppen og er enkle å utføre.

– Det blir lagt til historier og fantasi for å skape en energisk atmosfære og gi deltakerne en forståelse og et bilde av bevegelsene de må danse.

– Det gir en kreativ form for trening som fokuserer på gleden ved å være i bevegelse.

– Dette konseptet skaper bevegelsesglede og er en stor faktor for mer selvtillit, mer glede, mer fleksibilitet, mer fellesskap uavhengig av hvilken funksjonshemning du har.