Trener

Denne siden er for deg som er trener eller som ønsker å bli trener. Her vil du finne all nødvendig informasjon om trenergjerningen i Norges Danseforbund. 

Er du usikker på noe som trener så vil du finne mye relevant informasjon på disse sidene. Våres klubber er avhengig av kompetente og gode trener for å kunne gjennomføre aktivitet. Derfor er vi i norsk dans avhengig av hjelp og godt bidrag fra ivrige trenere for å kunne tilby dans til allmennheten.

 

Dans-5180

Foto: Magne Åkvåg