Trenerutdanning

Med et forbund som kontinuerlig er i utvikling, er det helt avgjørende med kompetente og erfarne trenere. Med vår trenerutdanning streber vi nettopp etter dette. Norges Danseforbund ønsker å legge forholdene til rette for utbredelse og gjennomføring av utdanning innen dans på alle nivåer på landsbasis. Utdanningstilbudet skal omfatte rekruttering, faglig utvikling og videreutdanning av både trenere, instruktører, danselærere, dommere og tillitsvalgte innen vår organisasjon.

 

Trenerløypa

Norges Danseforbund har valgt å bygge utdanningssystemet på NIFs trenerløype som ble iverksatt i 2011. Trenerstigen er inndelt i 4 nivåer (trener 1 – 4).

les mer

Utdanningsløypa skal ha en sosialiserende funksjon dvs at de ulike tilbud holder høy kvalitet. Det er et viktig prinsipp at man må følge trenerløypa gjennom hele utdanningen, som betyr at de som starter for første gang i ND må starte på Trener 1 nivå før man kan bevege seg videre til neste trinn/steg. Vi gjør dere oppmerksom på at nedre aldersgrense for å avlegge eksamen er 16 år.

Den nye trenerløypa (som ble vedatt på idrettstinget i 2011) dekker både en generell idrettsfaglig del, og en dansefaglig del. Når det kommer til krav til de forskjellige utdanningsnivåene vil du finne beskrevet i NDs rammeplaner for utdanning (se fanen dokumenter). Disse beskriver hva som er målsettingen med det enkelte nivået som trener-1, trener-2 osv.

Trener 1 utdanningen skal gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Trener 2 utdanningen skal gi deltakerne en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Trener 2 er for de som ønsker å videreutvikle øvede utøvere.

Trener 3 utdanningen skal gi deltakerne en forståelse for hvordan analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Trener 3 er relevant for de som trener talenter og morgen dagens toppidrettsutøvere

Trener 4 utdannelsen skal gi deltakerne en kompetanse til å videreutvikle utøvere som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Trener 4 er relevant for de som ønsker å bli trenere på landslagsnivå.

 

Kursbeskrivelse

TRENER 1

Trener 1 skal gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et begynnernivå.

les mer

– Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
– Krav til medlemskap i en av Norges Danseforbunds medlemsklubber.
– Totalt omfang: Minimum 45 timer praksis
– Pris: 750,- pr. delkurs. Totalt 2250,-
– Består av totalt 3 delkurs. Delkurs 1 er felles for alle. Delkurs 2 og 3 er grenspesifikk.
Delkurs 1: Dansetreneren. 20 timer + E-læring/selvstudie 10 timer.

 • Idrettens organisering (2 timer)
 • Trenerrollen og pedagogikk (3 timer + 2 timer e-læring)
 • Aldersrelatert trening (4 timer + 2 timer e-læring)
 • Treningslære og treningsplanlegging (8 timer)
 • Idrettens barnerettigheter (2 timer e-læring)
 • Idrett uten skader (2 timer e-læring)
 • Idrett for funksjonshemmede (2 timer e-læring)
 • Førstehjelp (1 time)
 • Teoretisk eksamen
 • Anti Doping Norges e-opplæringsprogram “Ren Utøver”

– Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren. 15 timer.

 • Dans (6 timer)
 • Musikklære (3 timer)
 • Koreografi (6 timer)

– Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen i valgt dansegren. 10 timer.

 • Instruksjon i praksis (8 timer)
 • Praktisk eksamen/fagprøve (2 timer)

Trener 1 gir teoretisk og praktisk kunnskap til å lede hensiktsmessig danseundervisning for begynnere- og litt øvede i valgt dansegren.

Delkurs 1 har fokus på fellesfag som er viktige for alle dansetrenere, som f.eks trenerrollen, pedagogikk, aldersrelatert trening, treningslære og treningsplanlegging. Deltakerne må også gjennomføre NIF sin E-læring for nivå 1 i trenerløypa:  https://kurs.idrett.no/

I tillegg skal deltakerne gjennomføre “Ren Utøver” på Anti Dopings Norge sine hjemmesider. Dette kurset gir elementær antidoping opplæring: http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/
Eksamensform: 2 timers teorieksamen

Delkurs 2 har fokus på det grunnleggende i dans, musikklære og koreografi på begynnernivå i valgt dansegren. Man blir i stand til å lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Kurset gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å kunne planlegge å gjennomføre treningsøkter/timer for grupper på begynnernivå.

På Delkurs 3 får man praktisert kunnskapen fra delkurs 1 og 2 som trener. Deltakeren får øvd seg i trenerrollen gjennom instruksjon i praksis. Man lærer mest av å praktisere, og i dette kurset får en erfaring i å planlegge, gjennomføre og evaluere dansetimer.
Eksamen er fagprøve i valgt dansegren.

Målgruppe:
Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, undommer og/eller voksne).

Vurdering og eksamen
– Delkurs 1 er det krav om å bestått teorieksamen og NIFs e-læringsmoduler utviklet for Trener 1: https://kurs.idrett.no/ 
– Delkurs 3 er det krav om å bestå eksamen/fagprøve i valgt dansegren. Fagprøve i valgt dansegren graderes: Ikke bestått, Akseptabelt, Bra eller Meget bra.

Praksiskrav
45 timer praksis

Kursbevis (diplom) og merke sendes til trenere så fort praksis er godkjent. Dette godkjennes ved å sende inne praksisskjema med signatur av klubbleder.

 

TRENER 2

Trener 2 skal sikre en helhetlig forståelse av trenings prosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

les mer

– Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
– Krav til medlemskap i en av Norges Danseforbunds medlemsklubber.
– Deltakeren må være autorisert Trener 1
– Totalt omfang: Minimum 75 timer praksis
– Pris: 750,- pr. delkurs.
– Består av totalt 6 delkurs (3 generelle delkurs + 3 grenspesifikk delkurs). Unntaksvis Freestyle som kun har 2 grenspesifikke delkurs. Totalt omfang av delkurs avhenger altså av hvilken dansegren du skal utdanne deg i. Delkurs 1-3 må gjennomføres før man melder seg på delkurs 4 – 6. Delkurs 4-6 skal tas i rekkefølge.
– Delkurs 1: Dansetreneren (12 timer)

 • Trenerrollen og pedagogikk (5 timer)
 • Coaching som metode (4 timer)
 • Mentale treningsteknikker (3 timer)

– Delkurs 2: Sunn danseidrett (13 timer)

 • Klubbtreneren (3 timer)
 • Etiske verdier (2 timer)
 • Integrering (2 timer)
 • Idrettsernæring (3 timer)
 • Spiseforstyrrelser (2 timer)
 • Anti-doping (1 time e-læring)

– Delkurs 3: Treningslære, planlegging og skadefri danseidrett (15 timer)

 • Treningslære, anatomi og fysiologi (6 timer)
 • Idrettskader og skadeforebygging (3 timer)
 • Treningplanlegging (3 timer)
 • Aldersrelatert trening (3 timer e-læring)

– Delkurs 4: Dans og musikklære (15 timer)

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

– Delkurs 5: Koreografi og instruksjon i praksis (15 timer)

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

– Delkurs 6: Eksamen (5 timer)

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

Målgruppe:
Målgruppen er trenere med erfaring fra begynnernivå, som ønsker å videreutvikle seg og få kunnskap og kompetanse til å trene dansere på et viderekommende nivå.

Vurdering og eksamen
– Teoretisk eksamen fra delkurs 1 – 3
– Fagprøve i valgt dansegren som graderes: Ikke bestått, Akseptabelt, Bra eller Meget bra.

Fagprøven teller 60%, mens teoretisk eksamen 40% på samlet karakter.
Både teoretisk eksamen og fagprøve må være bestått for å få trener 2-sertifisering.

Praksiskrav
75 timer praksis

Kursbevis (diplom) og merke sendes til trenere så fort praksis er godkjent. Dette godkjennes ved å sende inne praksisskjema med signatur av klubbleder.

 

TRENER 3

Trener 3 skal gi deltakerne en forståelse for hvordan man analyserer, reflekterer og benytter praksis og teori som et relevant hjelpemiddel for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

les mer

– Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
– Krav til medlemskap i en av Norges Danseforbunds medlemsklubber.
– Deltakeren må være autorisert Trener 2
– Totalt omfang: Minimum 90 timer praksis
– Pris: 750,- pr. delkurs.

Målgruppe:
Trenere som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. Trener 3 er relevant for de som trener talenter og morgen dagens toppidrettsutøvere.

Praksiskrav:
Det er obligatorisk å trene utøvere i minimum 90 timer mens en gjennomfører kurset. For å gå videre må en ha gjennomført 1 års dokumentert praksis.
Trenere som ønsker å gå videre til Trener 4 må ha bestått Trener 1, 2 og 3 samt ha gjennomført 1 års praksis etter trener 3.

Norges Danseforbund vil i tett samarbeid med NIF og Olympiatoppen starte opp arbeidet med å utvikle ny trener 3 i enkelte grener i løpet av 2016.

 

TRENER 4

Trener 4 skal gi deltakerne en kompetanse til å videreutvikle utøvere som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå (landslagsnivå).

«les

Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
– Krav til medlemskap i en av Norges Danseforbunds medlemsklubber.
– Deltakeren må være autorisert Trener 3
– Totalt omfang: Minimum 90 timer praksis
– Pris: 750,- pr. delkurs.

Målgruppe:
Trenere som arbeider med dagen og morgendagens toppidrettsutøvere.

Norges Danseforbund har pr idag ikke et ferdig utdanningsmaterialet for Trener 4. Dette arbeidet vil påstartes så snart forbundet har aktuelle kandidater for utdanningen.

 

 

Aktivitetslederkurs: Barnedans

Barnedanstreneren anbefales til alle som trener barn. Kurset er en naturlig start på NDs trenerutdanning, og gir et godt grunnlag for alle som ønsker å gå videre med trener 1.

les mer

– Aldersgrense 16 år.
– Gir sertifisering som aktivitetsleder i barnedans.
– 15 timer.
– Pris: 500,-
– 15 timer godkjent praksis

 • Miljøet i barne dansen 
 • Barnsdanetreneren 
 • Hva er en god treningsøkt for barn 
 • Dans og musikklære 
 • Danselek for de yngste 4-5 år 
 • Øvelses bank 
 • Avsluttende gruppeoppgave 

Kurset har fokus på barnedans: fra de aller yngste på 2-3 år til 13 år. Her får man god opplæring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling. Det er også stort fokus på fysiske, psykiske og sosiale utviklingstrekk hos barn, og hvordan det påvirker læringsmetoder- og miljø. Man lærer også gode danseøvelser- og sanger som er hensiktsmessige når man underviser barn.
Kurset gir både teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barnedansklasser. Vi anbefaler kurset til alle som underviser barn, uavhengig av dansestil.

 

For påmelding til våre kurs: Se vår kurskalender her