Melde skade

Alle som har lisens og er medlem av Norges Danseforbund gjennom en klubb, kan enkelt melde skade hos Gjensidige. 

Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. All annen behandling må bestilles via idrettens skadetelefon etter at du har meldt skaden til Norges Danseforbund.

Idrettens legevakt

Idrettens legevakt er en akuttordning for idrettsskader som betjenes av idrettslege og spesialister.

Hvem gjelder det for?

Alle barn under 13 år som er medlem av et forbund under Norges Idrettsforbund.
Alle utøvere (alle aldre) som har gyldig og betalt lisens (danselisens) i forbund som har avtale med Idrettens skadetelefon.

Når
Ved akuttskader.

Hvor:
Idrettens Helsesenter: Holtet, Kongsveien 104.

Åpningstider
Mandag – fredag kl. 17:00-22:00.
Etter å ha vært hos Idrettens legevakt må du melde skaden og legge ved journalnotat fra konsultasjonen. Kravene i forsikringsvilkåret må være innfridd før evt. dekning av utgifter via forsikringen.

Hvordan melde skade:
Enten via mobilapplikasjonen (app) Skadetelefonen* eller på www.idrettshelse.no
Du må legge ut for konsultasjonen, men vil få det refundert ihht. vilkår.

Veien videre:
Utredning og behandling som skal dekkes av forsikringen må bestilles av Idrettens Skadetelefonen.

Idrettens Skadetelefon:
Telefonnummer. 02033

Åpningstid:
 kl. 09:00-21:00 (365 dager i året)
For utøvere fra særforbund uten avtale med Idrettens Skadetelefon:
Utøver som oppsøker legevakten fra særforbund uten avtale med Skadetelefonen må selv avklare/følge opp eget forsikringsselskapet vedrørende dekning av utgifter og eventuell videre medisinsk oppfølging.