Målet med barnedans er å gi så mange barn som mulig et dansetilbud og en danseopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom godt treningsmiljø, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø

    #danseforbundet