Fremgangsmåte

Danselek for de yngste

Målgruppe Barn 2-5 år
Mål med aktiviteten Utvikle skaperevne, danseglede og glede over sin egen kropp.
Beskrivelse av aktiviteten Danselek og fri utfoldelse til musikk.
Læringsmål Barna skal få bruke sin energi, uttrykke seg i dans, utvikle kroppsbevissthet og bevissthet overfor andre dansende i en gruppe.
Krav til kompetanse Minimum Aktivitetslederkurs i barnedans
Omfang 1 gang pr. uke

 

Danseopplæring- Barn

Målgruppe 5-12 år
Mål med aktiviteten Danseopplæring for barn
Beskrivelse av aktiviteten Begynneropplæring og videregående opplæring
Læringsmål La barn utvikle sine danseferdigheter i et trygt, inkluderende og mestringsorientert miljø.
Krav til kompetanse Minimum aktivitetslederkurs i barnedans. Trener 1 er en fordel.
Omfang 1-3 ganger i uka hele sesongen

 

Danseopplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Målgruppe Barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Mål med aktiviteten Tilby danseopplæring til de som trenger litt ekstra tilrettelegging
Beskrivelse av aktiviteten Danseopplæring med tilpassede ferdighetsmål
Læringsmål Morsom, utviklende og lystbetont dansetrening tilpasset deltakerens funksjonsnivå.
Krav til kompetanse Trenerkurs- Dans for funksjonshemmede
Omfang 1-2 ganger i uka hele sesongen
Eksempler på samarbeidspartnere Helsestasjoner, fysioterapitjenesten i kommunen, Idrettslag med fleridrettsgruppe for funksjonshemmede, Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.