Om barnedans

Målet med barnedans er å gi så mange barn som mulig et dansetilbud og en danseopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom godt treningsmiljø, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljø. På disse sidene kan du få noe kunnskap og tips til hvordan man leder god utviklende og hensiktsmessig barnedans, men vi oppfordrer alle som skal trene barn til å delta på AKTIVITETSLEDERKURS I BARNEDANS


IDRETTENS BARNERETTIGHETER


1. Trygghet

  • Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges.
  • Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.

2. Vennskap og trivsel

  • Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranse- aktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet
  • Trivsel gir grobunn for læring, og læring gir grobunn for trivsel.

3. På barnas premisser

  • Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

4. Mestring

  • Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

5. Påvirkning

  • Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheter til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

6. Frihet til å velge

  • Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i- og bestemmer hvor mye de vil trene.

7. Konkurranser for alle

  • Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang til en annen klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.