Tips og råd

For å drive god barnedans er det viktig at:

 • Barna trives
 • Flest mulig ønsker å delta
 • Det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
 • Opplæring er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
 • Barna opplever mestring og fremgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring
 • Treningen er lekbetont

Gi et organisert tilbud til alle som ønsker å delta:

 • Dans for barn skal være et aktivitetstilbud til alle som ønsker å være med
 • Alle skal få delta på lik linje- uavhengig av talent
 • Her skal barna ha det gøy, utvikle sine evner, anlegg og grunnleggende danseferdighet

Aktiviteten skal dekke barns behov:

 • Dans skal være trivelig og gøy, ta utgangspunkt i barnas forutsetninger og behov
 • Trygghet + mestring = trivsel

Venners betydning:

 • Kameratskap betyr ofte mer enn danseprestasjoner
 • Hvis en av vennene ikke trives og slutter, slutter ofte vennene også

Læringsmiljøet- skap et mestringsmiljø!

En viktig oppgave for barnedanstreneren er å skape det gode miljøet på trening som vektlegger:

– Aktivitetsglede

– Mestringsopplevelser

– Vennskap