Norges Danseforbund har som mål at dans skal være for alle uansett alder, kjønn, trosretning, funksjonshemming og nivå, samt være bidragsyter til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge.

    #danseforbundet