Fremgangsmåte

Forankre i styret at dere skal være en klubb for alle.

Det er viktig at styret vedtar at alle skal være velkomne i klubben, på den måten er klubben forpliktet til å ta i mot alle som ønsker å være medlem.
Eksempel på styrevedtak: Idrettslaget er åpent for alle uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemning, og at man er akseptert som en del av fellesskapet.

Kontakt Norges Danseforbund for råd, veiledning og støtte.

Vi kan hjelpe dere å komme i gang med dans for funksjonshemmede. Er det noe dere lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt. Vi har dyktige instruktører som kan hjelpe dere i oppstarten! NIF har dessuten «enhet idrett for funksjonshemmede» med ansatte både sentralt og regionalt som gjerne hjelper både idrettslag og enkeltpersoner med aktivitetstilbud.
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/IDRETT%20-%20419981%20-%20Funksjonshemmede%20Oversikt%20ansatte.pdf

Søk integreringsmidler

Norges Danseforbund støtter tiltak som går på dans for funksjonshemmede. Det skal ikke være en økonomisk belastning å starte opp dansetilbud for funksjonshemmede.

Støtteordninger

Danseopplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Målgruppe Barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Mål med aktiviteten Tilby danseopplæring til de som trenger litt ekstra tilrettelegging
Beskrivelse av aktiviteten Danseopplæring med tilpassede ferdighetsmål
Læringsmål Morsom, utviklende og lystbetont dansetrening tilpasset deltakerens funksjonsnivå.
Krav til kompetanse Trenerkurs- Dans for funksjonshemmede
Omfang 1-2 ganger i uka hele sesongen
Eksempler på samarbeidspartnere Helsestasjoner, fysioterapitjenesten i kommunen, Idrettslag med fleridrettsgruppe for funksjonshemmede, Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.