Klubbenes ansvar

Alle klubber har ett ansvar for å ha et dansetilbud til alle. Tar en utøver med funksjonshemning kontakt må klubben ha en plan for hvordan det håndteres.

«Idrettslaget er fundamentet for all idrettsaktivitet og fellesskap. Målet om en åpen og inkluderende idrett må først og fremst realiseres i idrettslagene» (IPD 2007)

 

« Mange har oppfatninger om at det er vanskelig å integrere funksjonshemmede i idrettslagene, det er feil. Vi som er tillitsvalgte i idrettslagene har plikt til å ønske absolutt alle hjertelig velkomne, og det er slettes ikke vanskelig å tilrettelegge aktivitetene.» (Lars Tennebekk, Loddefjord IL)

Norges Danseforbund tar integrering på alvor, og bidrar med økonomisk støtte og veiledning til alle klubber som jobber med å få danseaktivitet for funksjonshemmede.

«Å skape aktiviteter for funksjonshemmede er ikke, som mange kanskje tror, farlig. Tvert i mot; det er bare å sette i gang!» Edgar Weiseth, Trondheim Danseklubb