Tips og råd

På denne siden finner du tips og råd til trenere som har funksjonshemmede utøvere:

Tips til treneren om hvordan man tilrettelegger dans for utviklingshemmede:

  • Det er viktig å ha god tid. Utviklingshemmede trenger ofte litt lengre tid til å forstå og mestre.
  • Kan ha vanskeligheter med å ta i mot store mengder muntlig informasjon. “Vis mer- prat mindre” er ofte et godt prinsipp!
  • Bruk gode øvingsbilder, hermeøvelser og føring av bevegelser.
  • Viktig at treneren legger vekt på lystbetont og lekpreget aktivitet.
  • Vær raus med positive tilbakemeldinger og skryt!
  • Sett grenser! Avklar hva som er akseptabel oppførsel med foresatte dersom dette blir et problem.