Konkurranse

Web_Jonas_Helene_2016

I sportsdans arrangerer Norges Danseforbund følgende konkurranser:

Internasjonale mesterskap:

Det bør avholdes minst ett internasjonalt poeng givende ranking-arrangement godkjent av WDSF pr. konkurransesesong.

Nasjonale mesterskap:

Norgesmesterskap (NM) i standard- og latin amerikanske danser.

Norgesmesterskap (NM) i flerdans

I forbindelse med NM’ene skal det avholdes nasjonal konkurranse i de øvrige klasser.

 

Ved i NM i enkeltgrener  har Voksen Elite solodanser i finalen. Solodansene bestemmes av WDSF for hvert kalenderår. Det skal danses ett minutt solodans i 2 forskjellige danser pr gren.

NM i 10-dans Voksen Elite skal også avvikles med solodanser – her skal det være en solodans i standard og en solodans i latin. Dansene er fastsatt er WDSF og er Quickstep og Jive.

 

Norgesserier

Det arrangeres 4 Norgesserier som inneholder konkurranser for eliteklasser, med nasjonal konkurranse for øvrige klasser.
De nasjonale konkurransene koordineres av seksjonen på bakgrunn av søknader fra medlemsklubbene.

 

Regionale konkurranser:

Hver region arrangerer regionale konkurranser.
Disse konkurransene utlyses av regionen til klubbene i regionen.

 

Konkurranseavvikling

 

Invitasjon til konkurranser sendes ut 4 uker før konkurransedato. Dersom det er mulig, skal alle finaler bestå av 6 par. Der det stiller 7 par til start, utgjør finalen også 7 par. Dersom det er 14 eller flere deltagende par i klassen, skal det såkalte ”redance-systemet” benyttes, men det skal aldri tas ut mindre enn 8 par direkte videre. Dette gjelder alle ferdighetsklasser. Det er ikke tillatt å slå ut flere enn 50 % av de deltagende par i noen av rundene i hver ferdighets- og aldersklasse. Ved likhet i poeng, skal det ikke danses omdans. Hoveddommer avgjør i dette tilfellet om flere/færre par tas med til neste runde.

Rekruttering og konkurranseklasse

Alle par i rekruttering og konkurranseklasse skal danse minimum to runder pr. gren. Dette kan skje i form av en presentasjonsrunde. Det oppfordres til at de forskjellige alders- og/eller ferdighetsnivåer danser presentasjonsrunden samlet.

Eliteklasse
Eliteklasse skal ikke danse presentasjonsrunder. Eliteklasse kan danse en presentasjonsdans i sammenheng med sin første runde som skal vare i 45 sekunder, hvilken dans som velges skal komme tydelig frem i timingen.

Dersom det er minimum 8 og maksimum 13 par i en aldersklasse i elite, skal 6 par tas ut til finale i første runde, de resterende par danser en plasseringsfinale. Ved 14 eller flere deltagende par skal det ikke arrangeres plasseringsfinale.

Semifinale i Eliteklasse med mer enn 10 par skal danses i to heat.

 

Internasjonale konkurranser, som i tillegg er norsk ranking

Her skal det avholdes en egen ”norsk finale” for å kunne rangere de 6 beste norske parene i konkurransen. Dette gjelder for junior II, ungdom og voksen Elite. Parene som eventuelt kvalifiserer seg til den ordinære finalen skal ikke danse i den ”norske finalen”, men rangeres i følge sitt resultat fra hovedkonkurransen – foran de parene som ikke kvalifiserte for finalen.

 

 

Premier:

I Barn II kan deltakerne premieres individuelt, men alle par (også de som ikke er i en finale) skal ha premie (f. eks. diplom). Dette er i tråd med idrettsforbundets barneidrettsbestemmelser.

For mer informasjon, se: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/Sider/barneidrett.aspx

 

I alle andre alders- og ferdighetsklasser skal minimum finalistene premieres.

Seksjonen skal opplyse arrangør om det skal deles ut vandrepokal og i hvilke(n) klasse(r).

NM medaljer og HM Kongens pokal deles ut etter retningslinjer gitt av ND og NIF.

 

Lengde på dansene

I runder med bedømming skal det minimum danses 1 min og 30 sek i hver dans, med unntak av Wienervals som danses i 1 min. og Paso Doble som spilles til 2. «highlight». I mesterskap og Norgesserien skal Paso Doble spilles til 3. «highlight».
I presentasjonsrunder skal musikken spilles i maksimalt 1 min i alle danser.
Presentasjonsdansen i Eliteklassene skal vare i 45 sek.

 

Formasjonsdans

 1. Konkurranser i formasjon kan avholdes i 2 grener
  1. Standard danser
  2. Latinamerikanske danser

 

Lag i standard danser må basere sine rutiner på Vals, Tango, Wienervals, Slowfox og Quickstep, med et valgfritt maksimum på inntil 16 takter i valgfri dans av fremmed art.

Lag i latinamerikanske danser kan basere sine rutiner på Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble og Jive, og hvilken som helst annen latinamerikansk rytme, med et valgfritt maksimum på inntil 16 takter i valgfri dans av fremmed art.

 

 1. Solodans i hver av grenene skal begrenses til 8 takter i hver av de benyttede dansene med et maksimum på 24 takter i løpet av hele presentasjonen. Dette gjelder ikke i de dansene hvor solodans inngår som en normal del. Løft er ikke tillatt i noen av grenene. Med løft menes en hvilken som helst bevegelse hvor en av danserne har begge bena løftet fra gulvet på samme tid med assistanse eller støtte av partneren.

 

 1. I rankingberettigede konkurranser/mesterskap for formasjonslag plikter arrangøren å avholde formasjonskonkurransen hvis minst 2 lag melder seg i en av grenene. Seksjonsstyret avgjør før sesongens begynnelse hvilke konkurranser som skal være rankingberettigede, dog minst 2 konkurranser pr. sesong.

 

 1. I alle mesterskap skal lagene bestå av seks til åtte par. I ett og samme mesterskap tillates ikke noe par å delta på to forskjellige lag av samme gren. På et hvilket som helst tidspunkt i et mesterskap kan imidlertid deltakerne på et lag erstattes med reserver. En danser/et lag som representerer en klubb/skole som bare har individuell pardans på sitt program kan også, som formasjonsdanser, representere en annen klubb/skole, som har formasjonsdans på sitt program. Likeledes kan den danser/et lag som representerer en klubb/skole som har grenen standardformasjon på sitt program, representere en annen klubb/skole som har grenen latin på sitt program eller omvendt. Karantenebestemmelsene gjøres ikke overførbare fra pardans til formasjonsdans.

 

 1. Tillatte antrekk er gjeldende WDSF regelverk i hver gren. Ingen rekvisitter er tillatt.

 

 1. Rutinen for alle lag skal være maksimum 6 minutter, inklusive inn- og utmarsj. 4 ½ minutt skal bedømmes, og det må være en klar markering av hvor rutinen begynner og slutter. Formasjonslag som ikke overholder ovenstående, kan diskvalifiseres av en overdommer, eller den som seksjonsstyret gir myndighet. Lydbånd kan benyttes.

 

 1. Når flere enn 6 lag deltar i en disiplin, må en runde nr. 2 avholdes.

 

For å kunne representere Norge ved EM, VM osv. må formasjonslagene delta i 2 konkurranser om våre.

Du finner utfyllende regelverk om konkurranser i sportsdans her: