Ranking

Det føres rankinglister i Sportsdans og listene blir oppdatert etter hver konkurranse.

 

Ranking     Oppdatert    
Rankingliste Sportsdans Etter NS 3 – 16.09.2017

 

Uttak til internasjonal deltagelse gjøres etter den til enhver tid gjeldende rankingliste, dvs. rulerende de 2 beste av de 3 siste konkurranser.
Ved representasjon under en rankingkonkurranse, tildeles et snitt av de tre siste rankingkonkurransen i den gjeldene konkurransen(merket som Rep)
I Voksen Elite, standard og latin, er den regjerende NM-vinner på uttakstidspunktet automatisk førstepar til VM standard og latin.

 

Kontaktinformasjon:

For spørsmål, ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i administrasjonen: eirik@danseforbundet.no