WDSF ID-kort

WDSF ID-kort er et identifikasjonsbevis for våre dansere som deltar i WDSF konkurranser.

Fra og med 01.oktober 2017 vil ID-kortet bli elektronisk (app). Mer informasjon kommer fortløpende! 

 

 

For å få et slikt idenfitikasjonsbevis må man gjøre følgende:

 1. Fylle ut WDSF elektroniske skjema på følgende side:  https://cards.worlddancesport.org/
 2. Sende følgende til toppidrettsansvarlig i administrasjonen:
  • Skjema “Applicants details”
  • Skjema “WDSF ID-Card application”
  • 2 passbilder av god kvalitet
  • Kopi av passet til danseren
 3. Overføre kr 30,- til Norges Danseforbunds konto (7878 06 49304) og merkes med danserens navn + WDSF ID kort

Dersom danseren er under 18 år må kopi av passet til foreldrene legges ved.

Adresse:
Norges Danseforbund
Postboks 5000
0840 Oslo

Videre prosess vil være følgende:

 • NDs administrasjon godkjenner søknaden i WDSFs database
 • Deretter sender administrasjonen alle dokumenter til WDSFs kontor i Spania per post
 • WDSF sitt kontor i Spania holder danseren oppdatert på prosessen
 • ID-kort sendes i posten til danseren

Det er viktig å notere seg at WDSF har opptil 3 mnd behandlingstid. Når søknaden har status under behandling, kan danseren hente ut ID-nummeret på WDSF sine sider. ID nummeret blir generert så snart administrasjonen har godkjent søknaden. Når utøveren har ID-nummer kan man delta i WDSF konkurranser.

 

Hva gjør jeg når mitt ID-kort utgår (expire)?

For å søke om et nytt WDSF ID-kort vil prosedyren være følgende:

 1. Fem måneder før ditt kort som aktiv utøver utløper, vil WDSF sende en automatisk epost direkte til utøver.
 2. Denne e-posten inneholder en link som inneholder et ferdig utfylt skjema med den samme informasjonen som første gang du søkte WDSD ID-kort.
 3. Utøver må oppdatere all nødvendig informasjon.
 4. Utøver må også laste opp et nytt profilbilde av seg selv.
 5. Så snart søknaden er sendt, vil WDSF produsere, sende og fakturere det nye kortet. Prisen for kortet er det samme som et evt. nytt kort.

Dersom utøveren ikke har sendt inn søknad om fornyelse av sitt ID-kort innen en måned etter at WDSF har sendt den første e-posten, vil WDSF sende en ny e-post hvor det informeres om konsekvensene av å ikke fornye sitt kort. I verste fall mister utøveren sin lisens og blir automatisk lagret som “pensjoner” (retired). Om dette skjer, må utøveren sende en ny søknad for å oppdatere sin lisens til “aktiv” igjen.