Teknisk komite

Teknisk komite sportsdrill består av følgende:

Kontakt: sportsdrill@dansing.no

Navn Stilling E-post/Mobil
Monica Molvær Leder monica.molvaer@gmail.com
Lisa Mari Sæther Medlem lisam31@gmail.com
Lisa Victoria Burrel Medlem lisavictoriab@gmail.com
Stine Gjørtz Medlem sgjortz@gmail.com
Linda Aas Molnes Medlem lindaas570@hotmail.com
Ingrid G. Kleiven Medlem ingrid.kleiven@gmail.com

Komiteen tiltrer sine verv fra og med 01. mai 2015, og sitter i 2 år. Komiteen er utvidet med to personer for å imøtekomme, og opprettholde veksten grenen har hatt den siste perioden.