Ranking

Det føres rankinglister i Streetdance og listene blir oppdatert etter hver konkurranse.
Rankinglistene brukes som grunnlag for uttak til EM og VM. 

 

Ranking Oppdatert    
Rankingliste Streetdance (Hip hop, Break, El. Boogie) Street Challenge 3 – 2017

 

Rankingbestemmelser

*Utdrag fra “Konkurransereglement i Freestyle og IDO-grener

Les mer

7.1 Generelt
(1) Ranking gjennomføres for eliteklassene i IDO-grener. Inndelingen i klasser følger IDOs mesterskapsklasser.
(2) Hensikten med rankinglistene er å føre en liste over de beste utøverne bl.a. for uttak til mesterskap.
(3) For at grupper/formasjoner/produksjoner skal beholde rankingpoeng, må mer enn 50 % av utøverne som danset i én rankingkonkurranse også danse i neste. Tilsvarende må mer enn
50 % av utøverne som deltar for en gruppe/formasjon/produksjon i internasjonale mesterskap eller world cup ha danset for gruppen/formasjonen/produksjonen i siste
rankingkonkurranse.
7.2 Uttak til mesterskap
(1) Uttak til mesterskap der ND deltar med offisiell deltakergruppe, gjøres på grunnlag av rankinglister på det tidspunkt uttaket foregår. Dersom det på tidspunktet for uttak er særlige
forhold som gjør at rankinglistene alene ikke er tilstrekkelig for å få et rettferdig uttak14, kan seksjonsstyret til en viss grad utøve skjønn ved uttak.
(2) Det tas ut det antall utøvere som tilsvarer Norges kvote i mesterskapet. Det vurderes ved uttak i hvor stor grad det skal tas ut reserver ved forfall. Dersom det er utøvere som har lagt
opp i den aktuelle grenen skal dette meldes fra om av utøvers klubb slik at rankinglistene kan justeres før uttak.
(3) Seksjonsstyret avgjør for det enkelte uttak hvor mange utøvere som det skal dekkes reise og opphold for – alternativt om det skal gis tilskudd til reise og opphold. Slik dekning skal skje i
henhold til rankinglistene. Ved helt særskilte tilfeller kan seksjonsstyret bestemme at det skal gis dekning til utøvere lavere på listene ved forfall blant høyere rangerte.
(4) I mesterskap og world cup der ND ikke deltar med en offisiell deltakergruppe, kan enkeltutøvere delta dersom det er rankingsmessig grunnlag for det.
(5) Dersom det ikke er egne rankinglister i en gren, eller det er færre rankede utøvere enn mesterskapsplasser, kan det også ses hen til rankingen i grener som ligger nært opp til den
aktuelle grenen.

 

 

Kontaktinformasjon:

For spørsmål, ta kontakt med Toppidrettsansvarlig i administrasjonen: henriette@danseforbundet.no