Grenseksjonsstyret 2016-2018

GRENSEKSJONSSTYRET SWING, SALSA & ROCK’N ROLL –  swing@dansing.no

Navn Stilling Klubb E-post/Mobil
Sissel Myhren Leder Molde Swing og Rockeklubb sissel_moldeswing@hotmail.com
Tom Skamo Nestleder Unique Danseklubb tomskamo@online.no
Aina Nygård Styremedlem NTNUI Dans aina.nygard@dedicare.no 
Trine Bekken Styremedlem Jarlsberg Swingklubb trine-s-bekken@hotmail.com
Vegard Ilseth Heia Ungdomsrepresentant Ringsaker Danseklubb Fratrådt
Alf Utby Styremedlem Målselv Swingklubb autby@hotmail.com
Arve Tonning 1.varamedlem Bergen Vest Danseklubb arve.tonning@getmail.no
Kamelia Javadi 2.varamedlem OSI Dans Fratrådt