Klubbdrift

Denne siden inneholder en rekke informasjon som retter seg mot klubben.

For å kunne vokse som en organisasjon, er ND avhengig av god rekruttering på alle plan. Dette betyr at organisasjonen trenger tilvekst av frivillige, utøvere, klubber, konkurranser med mer.

Norges Danseforbunds viktigste oppgave er derfor å styrke organisasjonen slik at norsk danseidrett kan nå sin visjon og sine mål. ND vil fokusere på organisasjonsutvikling og kompetanse hevende tiltak i alle ledd i organisasjonen og arbeide for at våre klubber får best mulig vilkår for å drive sin danseaktivitet og dermed gi et godt tilbud til sine utøvere. Klubbene er ryggraden i vår organisasjon. Det er her aktiviteten skapes og utvikles.

Vi ønsker å ta vare på alle våre utøvere og legge til rette for at alle kan utvikle seg og drive sin idrett på det nivået de ønsker, både topp og bredde. Omgivelsene og ungdommens aktivitetsmønster er stadig i endring. Frafallet fra organisert idrett er stor i ungdomsgruppen. Norges Danseforbund vil samarbeide aktivt med kretser, klubber og involvere ungdommen for å finne strategier for å forhindre/motvirke frafall fra danseidretten.

ND har derfor sett et behov for økt fokus på sunn klubbdrift gjennom ulike tiltak med klubbutvikling. Dette handler om å bevisstgjøre og øke kunnskapen til klubbene innenfor mange områder. Alt i alt handler de tom å få løftet klubben fra en nå situasjon til en ønsket fremtidig situasjon.

I menyen til høyre vil du som klubbrepresentant finne mye nyttig informasjon vedrørende klubbdrift.