Ferdighetsmerker

Intensjonen med ferdighetsmerkene er å motivere deltakere til videre dansing og utvikling. Vi ønsker at så mange som mulig skal klare merkene å bli inspirert til å klare neste nivå.

Ferdighetsmerker i Sportsdans:

Merkene finnes i fem forskjellige vanskelighetsgrenser: Minimerket, bronse, sølv, gull og gull med stjerne.

Les mer om ferdighetsmerkene i Ferdighetsmerker i Standard og Latin_versjon 3.0

Påmeldingsskjema ferdighetsmerker

Evalueringsskjema for merkeprøver i sportsdans