Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Utvikling og endring er ofte kun sunn fornuft satt i system. Når samfunnet stadig er i endring, vil nye behov og ønsker vokse frem. En klubb vil også være i bevegelse og bør stadig fornye seg.

Skal vi lykkes med å få klubber til å fungere enda bedre, må vi ha en felles oppfatning av den situasjonen klubben nå er i, de mål klubben ønsker å realisere, og hvordan skal de klare å komme dit.

Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling. Klubbens medlemmer og styret beskriver klubbens situasjon i dag, og deretter hvordan de ønsker at klubben skal bli. Deretter jobbes det med virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.

Idretten har derfor laget et organisasjonshjul som viser alle hovedområdene i klubben. Hvis klubben jobber med god balanse mellom alle de syv områdene i hjulet, vil klubben fungere godt. De syv områdene er:

Trenere, organisasjon og ledelse er idrettslagets indre liv. 

Anlegg, aktivitet og arrangement er det ytre liv – det som de fleste ”ser” og tenker på når en tenker på et idrettslag.

ORGANISASJON: Organisasjon er kompetanse om planer, økonomi, markedsføring, idrettens lover og regler etc.

TRENERE:Klubben trenger trenere i forhold til antall utøvere (aktiviteten), trenere med riktig kompetanse ift aktiviteten, nivå og antall utøvere.

LEDELSE: Har ledelsen nødvendig kompetanse, er roller i ledelsen klarlagt godt nok, hvordan kommuniserer de med medlemmene osv.?

ARRANGEMENT: Arrangementer kan være mer enn idrettsarrangmenter. Det er like viktig å være flink til å gjennomføre årsmøter, medlemsmøter, sosiale tiltak osv for å videreutvikle idrettslaget.

AKTIVITET: Aktiviteten er antallet medlemmer og den aktivitet som gjennomføres i idrettslaget.

ANLEGG: Anleggstid/anlegg er en ressurs som klubben trenger for å kunne ha aktivitet. Med anlegg mener vi der aktiviteten utøves. Tilgjengelighet, utstyr, avstand, funksjonshemmede, tilrettelagt for barn og unge, treningstid.

Hvis idrettslaget ikke klarer å være like god i alle seks sektorene vil alle, ifølge teorien, over tid reduseres og anpasses det dårligste nivået. Det er derfor viktig å vite innenfor hvilket område man er best og dårligst for å beholde aktivitetsnivået i idrettslaget.

 

Ønsker din klubb/idrettslag veiledning, kan en av våre dyktige klubbveiledere komme å besøke din klubb.

Ta kontakt med vår utviklingskonsulent Janne Krågå for mer informasjon:

Janne@danseforbundet.no