Aktivitetstilbud

Har man det utvalget av aktiviteter man ønsker, har man tilbud til alle, hvordan tar man i mot nye medlemmer osv? Her finner du relevante kurs og prosesser for å styrke dette området i klubben.

Verdens beste danse- og sportsdrillforelder

Dette kurset er først og fremst beregnet på foreldre i klubben. For våre dansere og klubben er det viktig å ha gode støttespillere hos de foresatte.

les mer

Varighet:
ca 2-3 timer
Målgruppe: Foreldre til konkurransedansere og foreldre til de som ønsker å begynne med konkurranse
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter nærmere avtale
Innhold: Kurset er delt inn i 4 moduler med undertemaer

  • Hvordan bli verdens beste danseforeldre
  • Målsettingsteori
  • Ernæring
  • Hvordan kan vi ivareta de mest ivrige barna, og samtidig overholde barneidrettsbestemmelsene?

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no

 

Verdens beste danser/sportsdriller

Dette kurset er først og fremst beregnet på dansere i klubben. Kurset tar for seg hvordan komme til toppen og hva som er viktig å fokusere på. Hovedfokuset i kurset er å gi tips til hvordan man selv kan legge til rette for å bli en så god utøver som mulig.

les mer

Varighet:
ca 2-3 timer
Målgruppe: Konkurransedansere fra 14 år og eldre
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter nærmere avtale
Innhold:

  • Ambisjone(riktige ambisjoner)
  • Basistrening
  • Målsettingsteori (Mestringsfølelsen)
  • Resultatfokus vs utviklingsfokus
  • Prestasjonsutvikling
  • Kosthold/Ernæring Restitusjon

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no