Arrangement

Hvordan er kvaliteten på arrangementene som blir avholdt av klubben, ønsker man flere eller færre arrangementer, er det en klar ansvarsfordeling i forbindelse med arrangementer osv.? Her finner du relevante kurs og prosesser for å styrke dette området i klubben.

NB: Få med hvilken informasjon klubben skal ha med ved bestilling av kurset. Hvem kan bestille prosessen til klubben (leder).

Arrangementskurs

Kurset skal være med på å styre klubben til å kunne planlegge og gjennomføre ulike arrangement lokalt i egen klubb/region, på en god og hensiktsmessig måte. 

les mer

Varighet:
ca 4 timer
Målgruppe: Klubb/Region som ønsker å bli bedre på arrangement
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter nærmere avtale
Innhold: Fokuset vil være planleggings, gjennomførings, og evalueringsfasen innenfor hver arrangementstype

 • Event`s
 • Show
 • Samling
 • Konkurranse (lokal konkurranse)

Merk at det er et eget arrangørkurs som fokuserer på planlegging, gjennomføring og etterarbeid ved å avholde konkurranser på regionalt og nasjonalt nivå.

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no

 

Arrangørkurs

Kurset vil gi klubben kompetanse på å kunne arrangere regionale og nasjonale konkurranser.

les mer

Varighet:
ca 6 timer
Målgruppe: Klubber som ønsker å være arrangør
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter avtale
Innhold:

 • Konkurransehåndboken
 • Gjennomgang av konkurransereglement
 • Klageinstans
 • Planlegging, gjennomføring og etterarbeid

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no

 

Utregnerkurs

Kurset vil gi klubben kompetanse til å ha egne utregnere for å kunne arrangere konkurranse i egen klubb/regionen. Kurset kan og bli satt opp av regionen for å samle flere interessenter i området.

les mer

Varighet:
Ca 10 timer
Målgruppe: De som ønsker å være utregner i forbindelse med konkurranser
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter avtale
Innhold: Kurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del

 • Krav til teknisk utstyr
 • Samspill mellom enhetene
 • Lage konkurranser og klasser
 • Importering av par/utøvere
 • Arbeide med mTPS/eJudge
 • Arbeide med nettverksmodus

Kurset kan enten arrangeres over en helg, eller over 2 kvelder på en ukedag.

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no