Ledelse

Kurs og utvikling for ledelsen. Møteledelse osv.

Klubbens styrearbeid i praksis

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt.

les mer

Varighet:
ca 4 timer
Målgruppe: Styret, komiteer, arbeidsgrupper, trenere, daglig leder og andre med ledende arbeidsoppgaver i klubben
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter nærmere avtale
Innhold: Kurset er delt i 3 moduler med undertemaer

 • Ansvarsoppgaver (hvilket formelt ansvar har styret og hva kan gjøres for å ivareta ansvaret?)
 • Strategioppgaver (hvordan sikre en god fremtid for klubben?)
 • Ressursoppgaver (organisering og samspill med de ressursene som finnes i klubben)

Klubbens styrearbeid i praksis flyer

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no

 

Lederkurs for ungdom

Dette kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

les mer

Varighet: En helg
Målgruppe: Ungdom i alderen 15-26 år
Sted: Kurset settes opp sentralt eller regionalt etter ønske fra klubbene
Innhold:

 • teambuilding
 • selvtillit/selvfølelse
 • ledelse og lederrollen
 • ungdom i sentrum
 • idrettens organisasjon
 • arbeids- og endringsverktøy
 • kommunikasjon
 • retorikk
 • coaching

I tillegg blir deltakerne bevisstgjort på ulike hersketeknikker, og presentasjonsteknikk.

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no