Organisasjon

Hvordan er klubben på informasjon, kommunikasjon, hjemmesider, nyhetsbrev, kultur, administrasjon, organisere, planer, ungdomsutvalg, kontingent, forholdet til lokalsamfunnet, medlemsservice, ivareta nye og eksisterende medlemmer, osv? Her finner du relevante kurs og prosesser for å styrke dette området i klubben.

Sponsorkurs

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som ligger innenfor begrepet sponsor/samarbeidspartner og hvordan markedet fungerer. Du blir kjent med hva bransjen tenker og får vite hvordan bruke klubben som sponsorobjekt.

les mer

Varighet:
 ca 4 timer
Målgruppe: Styret, de som har ansvar for sponsorer og foreldre
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter nærmere avtale
Innhold: Kurset er delt i 4 moduler med undertemaer

  • Hva er sponsing? (begrepsavklaring)
  • Forståelse av sponsormarkedet
  • Klubben som sponsorobjekt
  • Hvordan skape vinn vinn situasjon?

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no

 

Virksomhetsplan

Dette er en utviklingsprosess som skal være med på å få klubben til å være tydelig og ha fokus. Når klubben vet hva den skal og hva den vil oppnå, er det lettere både for enkeltindivider og for hele klubben å finne ut hvilke veivalg som skal tas og handle riktig.

Målet er å utarbeide visjon, verdier og virksomhetsidé for klubben, som alle kan være med på å påvirke. Prosessen får klubben til å sette ord på hvilke utfordringer klubben har, prioritere disse, og sette dette inn i en organisert plan.

les mer

Varighet:
ca 12-18 timer (avhengig av moduler)
Målgruppe: Styret, trenere, utøvere og alle medlemmer i klubben
Sted: Kurset avholdes i klubbens lokaler eller nærområde etter nærmere avtale
Innhold:

  • Gap analyse
  • Visjon, verdier og virksomhetsidé
  • Virkemidler og handlingsplan

Virksomhetsplan kan gjennomføres på en hel helg eller over 3 kvelder på en ukedag.

For bestilling av kurs send en mail til utviklingskonsulent Janne Krågå: Janne@danseforbundet.no