Lisensordninger og forsikring

På denne siden vil du finne all praktisk informasjon om lisensen fra følgende ståsted: Klubben, foreldre, utøvere, trenere og dommere.
Hva er Danselisens?

Det obligatorisk med Danselisens (tidligere grunnlisens) for alle aktive utøvere i Norges Danseforbund over 13 år.

 • Danselisens gir deg bl.a. forsikring under trening og andre aktiviteter i regi av danseklubben.
 • Barn under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbunds barneforsikring, og skal ikke betale Danselisens.
 • Danselisens koster 100 kroner og betales én gang i året. Frist: 31. mars 2017.
Hva er Danselisens Pluss?

Alle utøvere over 11 år som deltar i konkurranser må ta ut Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens) i den grenen du konkurrerer mest.

 • En Danselisens Pluss gjelder imidlertid for alle grener. Hvis du konkurrerer i f.eks. freestyle/discojazz, så kan du også konkurrere i swing med samme lisens.
 • De som har Danselisens Pluss trenger ikke betale Danselisens (tidligere grunnlisens).
 • Danselisens Pluss er kun for de som konkurrerer, og inneholder bedre forsikringsvilkår.
 • Barn 11-12 år som skal konkurrere, må også ha Danselisens Pluss.
 • Barn under 11 år skal ikke betale Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens).

Frist: Kontinuerlig, men i god tid før første konkurranse. Engangslisens for konkurranse: På selve konkurransen.

Jeg danser for gøy i klubb, og skal ikke delta i konkurranser
 • Du må ta ut Danselisens. Ønsker du å være ekstra forsikret i tilfelle skader kan du ta ut en utvidet Danselisens.
Jeg danser egentlig bare for gøy i klubb, men ønsker å delta på et fåtall konkurranser i år
 • Du må ha Danselisens, men har flere alternativer i tillegg:

1. Om det er aller første gang du deltar på en konkurranse i regi av Norges Danseforbund, er dette gratis og du er forsikret igjennom Danselisensen. Dette er en ordning ment for dem som vil se om konkurranser er noe for dem. Etter den første konkurransen må du ta ut en tilleggslisens for å konkurrere.

2. Du kan ta ut engangslisens for å bli startberettiget i konkurransen, og du er da forsikret igjennom vilkårene til Danselisens (vær oppmerksom på at disse vilkårene er dårligere enn for Danselisens Pluss). Engangslisens betales på konkurransen, arrangør har skjema for dette.

3. Du kan ta ut Danselisens Pluss. Norges Danseforbund anbefaler alle som deltar i konkurranser til å ta ut Danselisens Pluss.

Jeg er aktiv danser, som skal delta på flere konkurranser i år
 • Ta ut en Danselisens Pluss. Har du allerede betalt Danselisens oppgraderer du til Danselisens Pluss og betaler bare mellomlegget mellom Danselisens og Danselisens Pluss.

Det er lisensansvarlig i din klubb som legger lisens på deg, så ta kontakt med klubben om du ønsker å oppgradere lisensen din. Når klubben har gjort dette, vil en faktura bli tilgjengelig for deg i minidrett.no.

Følgende lisenstyper er opprettet for 2017:

 • Danselisens Pluss Sportsdans & CWDCL 11-12 år
 • Danselisens Pluss Sportsdans & CWDCL 13 år og eldre
 • Danselisens Pluss Sportsdrill 11-12 år
 • Danselisens Pluss Sportsdrill 13 år og eldre
 • Danselisens Pluss Streetdance 11-12 år
 • Danselisens Pluss Streetdance 13 år og eldre
 • Danselisens Pluss Freestyle/Discojazz og Performing Arts 11-12 år
 • Danselisens Pluss Freestyle/Discojazz og Performing Arts 13 år og eldre
 • Danselisens Pluss Swing, Salsa & Rock’n Roll 11-12 år
 • Danselisens Pluss Swing, Salsa & Rock’n Roll 13 år og eldre
 • Danselisens 13 år og eldre
 • Utvidet Danselisens 13 år og eldre
 • Trener- og dommerlisens 2017
  • Trenerlisens
  • Dommerlisens
  • Trener- og dommerlisens

Frister:
Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens): Kontinuerlig, men i god tid før konkurranser.
Engangslisens: På selve konkurransen.
Danselisens (tidligere grunnlisens): 31. mars 2017.
Dommerlisens: I god tid før man skal dømme (siste frist er 28.februar 2017)
Trenerlisens: Når du vil for å kunne benytte deg av fordelene.

Priser:

 • Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens) fra 13 år og oppover: Kr 400,-
 • Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens) 11-12 år: Kr. 100,-
 • Under 13 år og skal ikke delta i konkurranser: Gratis (dekket av Norges Idrettsforbunds barneforsikring)
 • Førstegangsstartende i konkurranser: Gratis
 • Engangslisens på konkurranse: Kr. 75,- (gjelder de som kun ønsker å delta på et fåtalls konkurranser i året. Den gir startberettigelse i den aktuelle konkurransen man melder seg på i)
 • Danselisens (tidligere grunnlisens), 13 år og eldre: Kr. 100,-
 • Utvidet Danselisens, 13 år og eldre: Totalt kr 350,-
 • Trener- og dommerlisens: kr 500,-
 • Trenerlisens eller dommerlisens: kr 350,-

Les her for å se hva man får for de ulike lisenstypene.

Informasjon for klubben

 1. Gå til www.sportsadmin.no og logg inn.
 2. Før du får muligheten til å kunne legge til lisenser for klubben, så må du ha fått tildelt rollen lisensansvarlig i klubben. Dette kan tildeles av leder i klubben, eller linsenskonsulenten i Norges Danseforbund, hanne@danseforbundet.no
 3. Trykk deretter på Lisens og så lisenser og til slutt opprett ny lisens.
 4. Trykk søk for å få frem alle som ligger i klubbens medlemsregister (forutsetter at man bruker KlubbAdmin, eller at utøveren fikk tildelt konkurranselisens i 2016).
 5. Følg denne veiledningen videre

Informasjon for foresatte som skal betale for sitt barn

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk på «Legg til familie», deretter «Nytt familiemedlem».
 3. Fyll ut informasjonen og trykk deretter lagre.
 4. Du skal nå ha fått opp navnet på ditt barn ved siden av ditt navn. Her kan du vedlikeholde dataene på ditt barn, samt betale for lisenser og avgifter.
 5. Trykk på ditt barns profil og trykk deretter lisenser.
 6. Velg relevant lisens for ditt barn og legg til i handlekurv.
 7. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen.

Jeg har gjort som beskrevet over, men får ikke opp en lisens under lisenser:
Det er to mulige årsaker til at du ikke får opp lisensen:

 1. Klubben har enda ikke lagt til Danselisens Pluss på ditt barn.
 2. Ditt barn har flere profiler i SportsAdmin.no, og ditt barn har ikke fått tilknyttet lisens til riktig profil.

Dere må først ta kontakt med klubben å få bekreftet at de har lagt til lisens på ditt barn. Hvis klubben har gjort dette så må dere ta kontakt med support. Duplikatene må da slås sammen til en profil, slik at dere får tilgang til lisensen via minidrett.no

Informasjon for utøvere som skal betale for seg selv

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk deretter på «Lisenser».
 3. Velg den lisensen du ønsker å betale og legg den i handlekurven.
 4. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen.

Jeg har gjort som beskrevet over, men får ikke opp en lisens under lisenser:
Det er to mulige årsaker til at du ikke får opp lisensen:

 1. Klubben har enda ikke lagt til Danselisens Pluss på deg.
 2. Du har flere profiler i SportsAdmin.no, og du har ikke fått tilknyttet lisens til riktig profil.

Dere må først ta kontakt med klubben å få bekreftet at de har lagt til lisens på deg. Hvis klubben har gjort dette så må dere ta kontakt med support for lisenser. Duplikatene må da slås sammen til en profil, slik at dere får tilgang til lisensen via minidrett.no.

Informasjon for trenere og dommere

 1. Lag en profil på deg selv i www.minidrett.no, hvis du ikke har det fra før.
 2. Trykk deretter på «Lisenser».
 3. Velg den lisensen du ønsker å betale og legg den i handlekurven.
 4. Trykk deretter på handlekurven og betal lisensen.
 5. Finner dere ikke lisens på deres egen profil, må dere ta kontakt med utviklingskonsulenten i Norges Danseforbund.

For å kunne ta ut en trenerlisens er man nødt til å ha minimum «Aktivitetetslederkurset i barnedans» eller tilsvarende.

Support
E-post: lisens@dansing.no