Støtteordninger

Inkluderingsmidler

Formål: Gi gode rammevilkår for å ha dans for funksjonshemmede i klubb. Få flere dansetilbud for funksjonshemmede i tråd med målet om «danseglede for alle»

les mer
Hvem kan søke: Alle klubber med aktivitet for funksjonshemmede eller som ønsker å etablere dette som et tilbud
Kriterier for å søke:

 • At aktiviteten har vært eller blir gjennomført i 2016
 • Alle deltakere skal registres med navn og alder
 • Aktiviteten/ kurset skal være gratis for deltakeren. Vi oppfordrer til krav om medlemskap, og at medlemskontigent fungerer som en kursavgift.
 • Det stilles krav til rapportering. Rapporteringsskjema sendes ut i forbindelse med godkjenning av søknaden.
 • Krav til økt medlemstall i klubben

Søknadssum: Det eksisterer ikke en maks støtte, men klubben bes om å være realistisk i forhold til prosjektet.

Søknadsskjema inkluderingsmidler kan sendes til torerling@danseforbundet.no eventuelt pr. post til Norges Danseforbund v/Tor Erling, Postboks 5000, 0840 Oslo

Midler utbetales til klubben når rapport er mottatt.

Startstøtte til nye dansemiljøer

Formål: Dette er en ny tilskuddsordning fra 2016 til nye dansemiljøer som trenger støtte i oppstartfasen. Skal tilrettelegge for at klubber kan utvide tilbudet med nye grener og avdelinger samt gi nye klubber starthjelp.

les mer
Hvem kan søke: Klubber med medlemskap i Norges Danseforbund. Det stilles krav til medlemsvekst. Søknader rettet mot aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.

 • Nye klubber
 • Nye avdelinger i eksisterende klubber
 • Nye grener i eksisterende klubber

Kriterier for å søke:

 • Det stilles krav til rapportering. Rapporteringsskjema sendes ut i forbindelse med godkjenning av søknaden.
 • Krav til økt medlemstall i klubben
 • Søknader rettet mot aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert

Søknadssum: Det kan søkes om opptil 10.000,-

Vi oppfordrer også til å søke midler kommunalt, og jobbe for å skaffe sponsormidler.
Norges Danseforbund har en begrenset pott med penger til å støtte ny danseaktivitet og man bør ikke kun basere driften på denne støtteordningen.

Vi anbefaler på det varmeste sponsorkurs (link). Det er stor velvilje til å støtte idrett og dans, og på dette kurset lærer dere mer om hvordan dere skaffer samarbeidspartnere og sponsorer.

Søknadsskjema tilskudd nye dansemiljøer kan sendes til torerling@danseforbundet.no eventuelt pr. post til Norges Danseforbund v/Tor Erling, Postboks 5000, 0840 Oslo

Midler utbetales til klubben når rapport er mottatt.

Spillemidler til utstyr

Formål: Skal bidra til at klubber skal kunne investere i kostnadskrevende utstyr uten at det går utover vanlig driftstilbud. Tildelingssum til hver klubb/søker er begrenset til maksimalt 1/3 av utstyrskostnaden, maksimalt inntil 300.000 kroner i tilskudd.

les mer

Hvem kan søke: Klubber med medlemskap i Norges Danseforbund

Gjennomføring: 

Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner). Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

Støtteordningen følger retningslinjene gitt fra Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund for spillemidler til utstyr. Dette gjelder bl.a. krav til rapportering og utbetaling av midlene. Se forøvrig informasjon som ligger på www.idrett.no.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om utstyr til danserelatert aktivitet. Det kan gis tilskudd til:

 • Speil
 • Musikkanlegg
 • Musikkanlegg for døve
 • Maskindans
 • Dansegulv

Hvis Norges Danseforbund får mindre tilskudd enn det våre medlemsklubber totalt har søkt for, vil følgende punkter ligge til grunn i prioriteringen med tildelingen:

 • Antall registrerte aktive medlemmer
 • Om man har fått tilskudd innenfor samme utstyrskategori året før

Søknadsfrist ca 1. oktober hvert år!

NB! Utstyret må være kjøpt i inneværende for å kunne få tilskudd. Kvittering/dokumentasjon for investeringen må sendes til dans@danseforbundet.no innen 01.desember for å være stønadsberettiget.

 

Inkludering i Idrettslag

Formål: Bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet.

les mer

Målgruppe:  I hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

Les mer om støtteordningen her

 

 

NIFs Flyktningfond

Gjennom NIFs flyktningfond kan klubben søke opp til 25.000,- til aktivitet i mottak eller inkludering i praksis.

les mer

 

Anne Jensruds integreringsstipend

Anne Jensruds integreringsstipend går til klubb/klubber som det siste året har utmerket seg med å ha trygg, inkluderende, morsom og utviklende danseaktivitet for funksjonshemmede utøvere.

les mer

Anne Jensrud var en pioner innenfor rullestoldans i Norge. Anne og Frank Jensrud vant verdensmesterskapet i rullestoldans i 1998. For denne bragden mottok de HM Kongens Pokal av Norges Handicap Idrettsforbund.

Etter Anne sin dansekarriere fortsatte hun å jobbe for rullestoldansen som trener og dommer. Hun gjorde en strålende jobb med å jobbe for flere og bedre dansetilbud for funksjonshemmede som styremedlem i hovedstyret i over 11 år.

Anne Jensrud gikk bort 01.12.2013. Integreringsstipendet ble opprettet for å hedre den fantastiske innsatsen Anne gjorde for dans for funksjonshemmede. Integreringsstipendet er på kr. 20.000,- og finansieres av Lions Slemdal.

Vinnere:

2013: Bergen Vest Danseklubb og Studio Dans Skedsmo.

Juryens begrunnelse:

Bergen Vest Danseklubb har fantastiske dansetilbud til psykisk utviklingshemmede i forskjellige aldre. Klubben har også dansekurs med rullestolbrukere (blandede kurs). Klubben har alltid jobbet ut fra målsettingen om at de skal være en klubb for alle danseglade i Bergen, uavhengig av nivå og fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger.

Studio Dans Skedsmo har et svært godt rullestoldanstilbud. Det legges spesielt stor vekt på at klubben har et godt dansetilbud til barn og unge som ikke har så mange tilbud ellers i idretten. Her er alle rullestolbrukere hjertelig velkomne til å prøve dans uavhengig av nivå og fysiske forutsetninger.

2014: Step Up Danseklubb

Juryens begrunnelse:

I 2014 har klubben skapt danseglede for mange barn og unge med bevegelsesnedsettelse. De har også klart å inkludere ungdom med downs syndrom i sine danseklasser. Step Up har på imponerende kort tid blitt en foregangsklubb på dans for funksjonshemmede.

Klubben ønsker alle velkomne, og tilrettelegger for at funksjonshemmede utøvere skal få oppleve danseglede på sine premisser i et trygt, sosialt og inkluderende miljø.

2015: Bergen Vest Danseklubb

Juryens begrunnelse:

Bergen Vest Danseklubb har et svært godt klubbmiljø, der alle ønskes hjertelig velkommen. I 2015 har Bergen Vest D.K. skapt danseglede for utviklingshemmede i alle aldre. Klubben har også rullestolbrukere som får et godt dansetilbud. Fokus er på å ha det gøy og utvikle seg gjennom dansen. I denne klubben får funksjonshemmede utøvere et helhetlig tilbud der de også er med på oppvisninger og konkurranse. – Et eksempel på dette er «dansekampen» som er en konkurranse for utviklingshemmede i Bergen.

 

Bingomidler

Bingomidler er en god inntektsmulighet for lag og foreninger. For å kunne motta bingomidler, er det viktig å vise til faste aktiviteter for minimum 10 barn og unge.

les mer

Det er Lotteritilsynet som etter søknad gir organisasjoner lotteriløyve. Les mer

 

Grasrotmidler

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Klubben kan få inn en god slump penger ved å knytte til seg mange spillere som registrerer grasrotandelen sin i klubben.

les mer

På Norsk Tipping sin hjemmeside kan du finne gode tips til lag og foreninger om hvordan man verver grasrotgivere. Les mer

Vervemateriell

Alt spilleren må gjøre er å fortelle spillkommisjonæren hvilken klubb han/hun ønsker å gi grasrotandelen til. Når en spiller har registrert en grasrotmottaker går 5 % av alle spill til mottakeren.

 

Lokale støtteordninger:

Det finnes mange lokale støtteordninger. Her kan du lese mer om noen av dem.

les mer

LAM- midler:

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør bestemmes av idrettsrådet i plenum.

For 2016 er det totalt kr. 315.845.425,- til fordeling.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra slutten av juni og frem til 7. desember.