Relaterte artikler

NIFs flyktningfond gjenåpnet

Norges idrettsforbund har gjenåpnet NIFs flyktningfond. To millioner kroner skal fordeles til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell for flyktninger i mottak. Søknadsfristen er 7. september!

I dag åpnet Idrettsforbundet opp for å motta nye søknader fra idrettslag over hele landet med midler fra Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Søk om midler innen 7. september

– Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Midlene som utlyses skal gå til aktivitet for beboere på mottak, og midlene kan dekke betaling av medlemskontingent eller treningsavgift, innkjøp av personlig utstyr, innkjøp av aktivitetsutstyr, leie av lokaler, honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak og transport, sier Sverre Aarsand, ansvarlig for NIFs flyktningfond.

I søknadslenken ligger det en oversikt over hvilke mottak som eksisterer i fylket og som har aktivitet i dag.
– Det er viktig at idrettslag som ønsker å hjelpe til med aktivitet tar kontakt med mottakene snarest mulig for å finne ut om det er behov for aktivitetstiltak, sier Aarsand.

Idrettslag som mottok støtte fra NIFs flyktningfond våren 2017 må kunne vise til å ha benyttet hele tilskuddet før det søkes på nytt igjen. Idrettslag vil bli tildelt midler i løpet av september og midlene må benyttes før 1.desember 2017.

Hittil i 2017 har 4 av våre medlemsklubber mottatt støtte fra NIFs flyktningfond:

– Bodø Danseklubb
– Molde Swing- og Rockeklubb
– NeRo Sportsdansere
– Sveberg Swingklubb

Norges Danseforbund er svært stolte av innsatsen disse klubbene gjør med å bidra til glede og trivsel for mennesker i en vanskelig situasjon. For disse menneskene er det gull verdt å bygge relasjoner med andre gjennom dansen og føle seg inkludert i et felleskap. Vi oppfordrer derfor våre medlemsklubber til å søke NIFs flyktingfond. Å inkludere mennesker fra en annen kultur er en berikelse for klubben.