Relaterte artikler

Norges Danseforbund søker fungerende generalsekretær

Norges Danseforbund har et ledig vikariat, da vår Generalsekretær skal ut i fødselspermisjon. Vikariatet varer fra 01. mai 2016 til 01. september 2017.

Norges Danseforbund (ND) er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). ND er et landsdekkende forbund med ca.120 klubber og 17.000 medlemmer. Forbundets formål er å være den ledende og samlende organisasjonen for dans i Norge. ND skal arbeide for sportens utvikling og utbredelse på topp og bredde, og påse at den drives sunt, rasjonelt og representerer idretten internasjonalt. Forbundet har kontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion. For ytterligere informasjon se www.dansing.no.

Fungerende Generalsekretær

Hovedarbeidsområder vil være:

 • Daglig drift av forbundets kontor, herunder ansvar for personal, økonomi, plan- og budsjettarbeid
 • Kontakt med samarbeidende organisasjoner som NIF og andre særforbund
 • Sekretær og rådgiver for styret
 • Intern kommunikasjon i hele organisasjonen
 • Strategisk utviklingsarbeid og nettverksbygging
 • Kontakt med presse, media og samarbeidspartnere
 • Marked- og sponsorarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå
 • Erfaring fra administrativ ledelse, herunder økonomi og planarbeid
 • Erfaring fra frivillig arbeid
 • God kjennskap til idrettens organisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Kontaktskapende og evne til å motivere og inspirere
 • Evne til å levere resultater og fullføre prosjekter
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert også under stort arbeidspress
 • Evne til å representere og markedsføre idretten

 

Arbeidssted:

Forbundets hovedkontor på Ullevål Stadion.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid.

Lønn og øvrige arbeidsbetingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Generalsekretær Mona Kristiansen, tlf: 90555935.

Skriftlig søknad med CV kan sendes på e-post til: mona@danseforbundet.no innen 14. januar 2016.