Om ND

Norges Danseforbund er medlem av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité. Vår aktivitet skal bygge på grunnverdiene danseglede og samhold: Aktiviteten skal være fargerik og grensesprengende.

Norges Danseforbund har medlemskap i de internasjonale danseorganisasjonene IDO, WDSF, WRRC og WBTF.

Norges Danseforbund har over 16 000 medlemmer fordelt på 127 klubber som danser innenfor ulike stiler:

 • Swing & Rock’n Roll
 • Salsa
 • Freestyle/Discojazz og Disco Freestyle
 • Showdance, Jazz og Moderne
 • Urbane stiler
 • Sportsdans (Standard, latin og 10-dans)
 • Country & Western Dance; Couples and Line
 • Dans for funksjonshemmede

Noen faktaopplysninger om forbundet:

 • 10% av Danseforbundets medlemmer driver med konkurranseaktivitet.
 • 90% av Danseforbundets medlemmer danser fordi de synes dans er fin trim aktivitet, fordi det er sosialt å danse eller rett og slett fordi dans er gøy!
 • Danseforbundet har aktiviteter for folk i alle aldre.
 • Danseforbundet er et av Norges største forbund på jente- og ungdomssiden.
 • Danseforbundet har ansvar for rullestoldansen i Norge – Vi tar integrering på alvor.