Kontakt oss

Responstiden fra Norges Danseforbund (ND) vil variere både avhengig av sakens kompleksitet og den enkelte saksbehandlers arbeidsbelastning (som også kan variere gjennom året). Vær derfor ute i så god tid som praktisk mulig og gi gjerne innspill om når du trenger svar.

Henvendelser fra enkeltpersoner skal gå til medlemsklubben. ND er primært et serviceorgan for klubbene.

Administrasjonen i Norges Danseforbund

Administrasjonen i Norges Danseforbund

Telefontid: 09.00 – 15.00

Postadresse:
Norges Danseforbund
Postboks 5000
0840 Oslo
Besøksadresse:
Sognsvn. 73
0854 Oslo
Kontakt:
Telefon: 21 02 90 00
E-post: dans@danseforbundet.no