Administrasjonen

Silje Særheim

Fungerende generalsekretær
silje@danseforbundet.no
908 08 416

Ansvarsområder:
– Daglig ledelse av forbundskontoret
– Personalansvar for de ansatte på forbundskontoret
– Økonomi, forsikring og lisens
– Marked og samarbeidspartnere
– Kontakt med presse/media
– Kontakt med HS, SF, NIF, ADN og myndigheter

Anne Cathrine Røste

Organisasjonssjef
annecathrine@danseforbundet.no
45 83 06 08

Ansvarsområder:
– Utvikling av regionene og seksjonene
– Kontakt med regioner og seksjoner
– Kontakt og oppfølging med ungdomskomiteen
– Ansvar for ledersamling og forbundsting
– Ansvar for holdningskapende arbeid
– Ansvar for nye grener

Eirik Bolme

Fungerende Toppidrettsansvarlig
eirik@danseforbundet.no
22 89 55 26

Ansvarsområder:
– Ansvar for reisefasilitering og oppfølging av landslag og støtteapparat
– Ansvar for utvikling av toppidretten
– Ansvar for uttak og påmelding til internasjonale konkurranser
– Ansvar for dommeruttak og oppfølging av konkurranser
– Kontakt med internasjonale forbund og Olympiatoppen
– Ansvar for Dance Awards

Tor Erling Johnsen

Bredde- og inkluderingsansvarlig
torerling@danseforbundet.no
41 49 18 85

Ansvarsområder:
– Ansvar for all breddeaktivitet i forbundet
– Ansvar for dans for funksjonshemmede & inkludering
– Oppfølging av fagsamlinger og breddesamlinger
– Oppfølging av inkluderingsmidler

Alice Marie Johansen

Kommunikasjonskonsulent
alicemarie@danseforbundet.no
92600093

Ansvarsområder:
– Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon
– Ansvar for lisens
– Ansvar for sosiale medier
– Ansvar for presse og resultatservice
– Hovedansvar WEB, IT og sportsadmin

Janne Krågå

Utviklingskonsulent
janne@danseforbundet.no
991685777

Ansvarsområder:
– Ansvar for klubbutvikling
– Ansvar for nyoppstartede klubber
– Ansvar for forbundets trenerløype og dommerutdanning
– Ansvar for å utdanne kurslærere
– Ansvar for forbundets dommerlisenser og lister
– Kontakt med teknisk komité for trenere og dommere

 

Mona Kristiansen

Generalsekretær i permisjon (tilbake 01.09.2017)
mona@danseforbundet.no

Ansvarsområder:
– Daglig ledelse av forbundskontoret
– Personalansvar for de ansatte på forbundskontoret
– Økonomi, forsikring og lisens
– Marked og samarbeidspartnere
– Kontakt med presse/media
– Kontakt med HS, SF, NIF, ADN og myndigheter