Æresmedlemmer

Hederstegn med diplom:

Dette er Norges Danseforbunds høyeste utmerkelse. Det kan tildeles enkeltpersoner (tillitsvalgte, ansatte og utøvere) som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan innenfor organisasjonen (klubb, krets, grenseksjon, forbund) over en lenger periode. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NDs (danseglede, ambisiøsitet, nyskapenhet, samhold og fellesskap) og NIFs (helse, ærlighet, idrettsglede og fellesskap) verdier.
Beslutning om tildeling gjøres av Hovedstyret og protokollføres, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Hederstegnet deles ut på Forbundstinget eller på NDs Ledermøte/Dance Awards. Personer som har mottatt NDs Hederstegn vil ha gratis adgang på alle NDs arrangement, samt få tildelt diplom og statuett.

 

Utdelt: Navn: E-post/Mobil:
2015 Øystein Lühr-Sæthre oystein007@gmail.com
2014 Jo Inge Norum og Aina Nygård jino@online.no /  aina@nygaard.name
2013 Anne Jensrud (Død)
2012 Trine Dehli Cleve trine@dehlicleve.com 
2011 Tom Skamo og Nancy Gogstad tomskamo@online.no /  Anders.Gogstad@BlockWatne.no
2010 Kim Rygel, Cecilie Brinck Rygel, Anita Langest, Erling Langset, Raymond Myrhengen, Gunn Berglen cecilie@studio-ck.no  /  anita@langset-dans.no /  erling@langset-dans.no /  raymond.myhrengen@vital.no /  gunn@studiodans.no 
2009 Ikke utdelt
2008 Grethe Andersen gretheandersen1212@gmail.com
2007 Trond Harr trond.harr@mn.uio.no
2006 Jørgen Brudal Sandnes jorgen@sandnes.name

 

Frem til 2004 kunne man oppnå æresmedlemskap i Norges Danseforbund. Dette ble imidlertid forbudt da det gikk mot NIFs lover, som sier at enkeltpersoner ikke kan være medlem av et særforbund. Personer som har mottatt æresmedlemskap tidligere enn 2004 er:

Bjørnsen, Knut
Bye, Arne T.
Eriksen, Rolf T.
Gullord, Randi Bang
Hagberg, Ragnhild
Krogh, Ellen J.
Krog, Randi
Lütken, Fredrik
Meyn, Edith
Myhrengen, Eivind
Opheim, Engebret
Røtvold, Svein
Salberg, Espen
Salberg, Kirsten Slora
Undset, Hjørdis
Uvholt, Lasse