Visjon og verdier

verdier_ny

Norges Danseforbunds visjon: Dans mer enn idrett! Alle kan danse! Dans er den eneste idretten som bor naturlig i mennesket og en aktivitet man kan utføre fra vugge til grav!

Norges Danseforbunds formål: Vårt formål er å fremme norsk danseidrett, arbeide for dens utvikling og utbredelse i topp og i bredde, påse at den drives sunt, rasjonelt og i tråd med norsk idretts verdier og representere danseidretten internasjonalt.

Norges Danseforbunds virksomhetsidé: Et ledende danseforbund med danseren i sentrum. Norges Danseforbund skal lede an og utvikle all danseidrett/aktivitet i Norge ved å skape danseaktivitet og danseglede over hele landet. Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.