Danseregionen Midt-Norge er et samlende organ for klubber i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.