Danseregionen Nord-Norge er et samlende organ for klubber i Finmark, Nordland og Troms. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.