Om regionen

Nord 2

Danseregionen Nord-Norge er et samlende organ for klubber i Finmark, Nordland og Troms. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.

Mer info om regionen finner du i menyen til høyre.