Danseregionen Øst-Norge er et samlende organ for klubber i Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.