Om regionen

Danseregionen Øst-Norge er et samlende organ for klubber i Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.

Mer info om regionen finner du i menyen til høyre.