Ranking

Det føres rankinglister i Danseregion Midt-Norge. Listene blir oppdatert etter hver konkurranse. 

 

Ranking     Oppdatert    
Rankingliste Elite Etter DRMN 3 2016
Rankingliste Konkurranseklasse Etter DRMN 3 2016
Rankingliste Rekrutteringsklasse Etter DRMN 3 2016
Rankingliste Rek,Konk og Elite 2016 Avsluttende 2016