Om regionen

Danseregionen Vest-Norge er et samlende organ for klubber i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Regionen jobber på tvers av grenene og skal hjelpe klubbene med politisk påvirkning lokalt. Regionen er ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.

Mer info om regionen finner du i menyen til høyre.