Relaterte artikler

Styret i freestyle/discojazz & IDO-grener utlyser breddemidler

Nå kan det søkes om midler til breddetiltak i freestyle/discojazz & IDO- grener i 2016

Hvem kan søke:

Alle danseregioner og medlemsklubber i Norges Danseforbund.

Du kan søke på breddetiltak innen:

  • Freestyle/discojazz & disco
  • Performing Arts
  • Streetdance/ hip hop

Kriterier:

  • Må være aktivitetsrettet – Kan ikke være toppidrett
  • Må gjennomføres i 2016
  • Må rapporteres etter endt aktivitet (eget rapportskjema blir sendt til de som får tildeling)

Tiltak som kommer barn og unge (opp til 19 år) til gode vil bli prioritert.
SØKNADSSKJEMA: soknad-freestyle-2016

Søknaden sendes til torerling@danseforbundet.no

Søknadsfrist: 1. november