Relaterte artikler

Alice Marie Johansen

Ansvarsområder:
– Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon
– Ansvar for lisens
– Ansvar for sosiale medier
– Ansvar for presse og resultatservice
– Hovedansvar WEB, IT og sportsadmin