Relaterte artikler

Anne Cathrine Røste

Ansvarsområder:
– Utvikling av regionene og seksjonene
– Kontakt med regioner og seksjoner
– Kontakt og oppfølging med ungdomskomiteen
– Ansvar for ledersamling og forbundsting
– Ansvar for holdningskapende arbeid
– Ansvar for nye grener