Relaterte artikler

Takk for flott innsats!

Kari Lis Eriksen har ledet Danseregion Vest Norge gjennom mange år. På årsmøtet i Danseregion Vest-Norge trakk hun seg som leder.

Norges Danseforbund ønsker å takke Kari Lis Eriksen for flott innsats som leder av Danseregion Vest-Norge:
“På vegne av Hovedstyret vil jeg takke Kari-Lis for den enestående og langvarige innsatsen for regionen spesielt –og for norsk dans generelt. Kari-Lis har aldri vært redd for å si sin mening, og hun har heller aldri vært redd for å fremme Vestlandsdansernes interesser og synspunkter. Nettopp dette har vært både befriende og forfriskende. Regionenes (og tidligere kretsenes) rolle og posisjon i norsk danseidrett har gjennom alle år vært uklar og uavklart. Dette har gjort oppgaven ekstra vanskelig, men Kari-Lis har stått på både for å lykkes under de rådene forhold, men også for å få en endelig avklaring på hvilke oppgaver og hvilket ansvar regionene skal ha. Når hun nå har gitt seg som regionleder, skal Kari-Lis vite at hun har gjort en jobb og innsats det står respekt av, og som jeg på vegne av alle i norsk danseidrett vil takke henne for.

Mange vil huske at Kari-Lis for et par år siden var nominert som en av fem finalister til Ildsjelprisen under Idrettsgallaen. Det var en velforjent heder for deg, og en inspirasjon til fortsatt å stå på for alle engasjert i danse-Norge! Takk for alt du har betydd for norsk danseidrett, Kari-Lis! ”

 

Harald Bråthen, president i Norges Danseforbund