Relaterte artikler

Tallene for Idrettsregistreringen 2015 er klare: Nedgang for Norges Danseforbund

Antallet aktive medlemmer i 2015 er blitt registrert til 13.248. Dette er en nedgang fra 15.239 i 2014.

Det vil si at Norges Danseforbund har hatt en nedgang på 1.991 aktive medlemmer fra 2014 til 2015.

I 2014 registrerte 119 klubber aktive medlemmer på idrettsregistreringen, i 2015 er tallet 110 klubber. Det vil si at vi har 9 færre medlemsklubber etter idrettsregistreringen 2015.

Klubber som ikke gjennomfører pliktig idrettsregistrering mister sitt medlemskap i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund.
 Skjermbilde 2016-09-06 kl. 15.15.24

Alle klubber dette gjelder har vært kontaktet og bekreftet at de ikke lenger har aktivitet, eller ikke ønsker å være medlem i NIF og ND lenger.

Idrettsregistreringen viser at alle grener har nedgang, bortsett fra streetdance som har en kraftig økning og sportsdrill som er på samme nivå som i 2014.